Přeskočit na obsah

Ordinace Čelákovice

Vet Goby s.r.o.
MVDr. Jan MECERA
Haškova 16
Čelákovice - Záluží
okr. Praha - Východ
250 88
IČO: 24143235
Ordinační doba
Tel.: +420 326 991 099
GSM: +420 603 493 046

Ordinace Černý Most

Kpt.Stránského 999
Černý Most, Praha 9
198 00
Ordinační doba
Tel.: +420 281 910 491
GSM: +420 603 493 046
VetGoby s.r.o. - veterinární klinika Praha 9 Černý Most - idatabaze.czVeterinární ordinace, veterina, zvěrolékaři - idatabaze.cz

Má smysl vyšetřovat krev u zdravého psa?

10.01.2022

Vyšetření krve patří mezi základní úkony prováděné veterinárním lékařem v rámci diagnostiky nebo monitoringu terapie pacientů. Díky němu lze posoudit funkci a stav většiny orgánů a je v tomto ohledu nenahraditelné. U mladých zdravých lidí se běžně vyšetření krve neprovádí, existuje tedy důvod k odběru krve u zdravého zvířete?

Z hlediska veterinární klinické patologie, tj. oboru, který se věnuje laboratorním nálezům, je vyšetření krve zdravého jedince do jeho budoucího života k nezaplacení. Hodnoty, které jím získáme označujeme jako individuální referenční hodnoty, tj. číselné údaje parametrů (ukazatelů), které náleží danému zvířeti, pokud je zdravé. Na rozdíl od lidí máme totiž mezi psy poměrně široký rozptyl normálních hodnot laboratorních ukazatelů: do jednoho „pytle“ házíme všechny od jezevčíka po dogu. Již řadu let proto pozornost odborníků směruje k vytvoření tzv. plemenně specifických referenčních hodnot, tj. rozmezí možných hodnot v rámci populace zvířat jednoho plemene. Kupříkladu bylo zjištěno, že pokud by se anglický chrt posuzoval dle hodnot „běžných psů“, pak by mu bylo s největší pravděpodobností diagnostikováno selhání ledvin. Nebo někteří zástupci plemene kavalír King Charles španěl mají tak nízký počet krevních destiček, že by se neznalec této plemenné odchylky mohl leknout rizika vykrvácení. I když jsou již některá specifika známa, vzhledem k množství existujících plemen není v blízké budoucnosti možné, abychom věděli o všech odchylkách všech plemen. Hodnocení výsledků komplikuje i skutečnost, že v rámci jednoho plemene jsou zdraví jedinci, kteří vybočují do hodnot „nemocných“ jedinců.

Pokud uděláme první odběr krve až u nemocného psa, někdy nevíme s jistotou, jaká byla „startovací pozice“ ukazatelů a musíme počkat pár dní a odběr krve opakovat, abychom viděli trend změny a byly schopni správně výsledky vyhodnotit. Pokud však máme hodnoty krve z období, kdy byl pes zdravý, je mnohem jednodušší porovnat aktuální změnu. Samozřejmě, některé z ukazatelů se mění v závislosti na krmení i denní době, avšak mnohé jsou u jedince (oproti rozptylu v populaci) poměrně stabilní. Proto je velice přínosné provést vyšetření krve u každého zdravého jedince. Vhodným okamžikem může být předoperační vyšetření krve před kastrací nebo při vakcinaci. Majitel by měl získat konkrétní výsledky vyšetření a uschovat je v případě budoucího onemocnění. Vzhledem k tomu, že se hodnoty u štěňat liší od dospělých jedinců, doporučujeme odběr provést až v dospělosti. Pokud bude zvíře zdravé, krmeno krmivem s přibližně stejným složením, se stejnou fyzickou aktivitou a režimem, není nutné pak vyšetření každoročně opakovat. U zdravých seniorů by však vyšetření krve mělo být opakováno minimálně jednou ročně pro včasný záchyt např. onemocnění ledvin nebo endokrinních onemocnění.

Jednoduše a smysluplně napsaný článek převzatý ze stránek KVL ČR.

Akutní operace vyhřezlé meziobratlové plotýnky

Pacient -Boloňáček Žak

Žak je ohromný bojovník,ale plotýnka mezi třetím a čtvrtým bederním obratlem praskla a vyhřezla do míšního kanálu.Začal ochrnovat.Nebylo na co čekat a byla nutná okamžitá operace.Na snímcích z myelografie jsme našli místo komprese a začali Žaka operovat.Předoperační vyšetření dopadlo dle očekávání dobře a tak byl Žak uveden do izofluranové inhalační anestezie a operován.

Při operaci jsme zvolili přístup a techniku levostranné hemilaminektomie.Celý vyhřezlý nukleus pulposus byl postupně odstraněn z míšního kanálu,kanál mnohokráte vypláchnut fyziologickým roztokem a celé operační pole ošetřeno a zašito standartním způsobem.

Žak zůstal do druhého dne v hospitalizaci.Již několik hodin po operaci začal používat pánevní končetiny a jeho neurologické funkce se stabilizovaly a počaly vracet k normálu.Nyní ho čeká pečlivá rehabilitace a léčba v magnetickém poli.

 

Dr.Mecera a Dr.Slotová po úspěšné operaci páteře nad spícím Žakem.

Dr.Mecera a Dr.Slotová po úspěšné operaci páteře nad spícím Žakem.

Operoval MVDr.Jan Mecera s čerstvou třicátnicí MVDr.Jarmilou Slotovou a za pečlivé asistence sestry Jany Michálkové.

Operace abdominálního kryptorchida -čivavy Apíka

Apík je velmi milý a krásný čivava.Od mládí byl vrozeným oboustranným kryptorchidem a to kryptorchidem abdominálním. Majitelé byli podrobně seznámeni se všemi riziky z toho problému plynoucími a správně se rozhodli pro operační zákrok. Počkali na dosažení pohlavní dospělosti a 31.12.2015 podstoupili s Apíkem operační zákrok .

Předoperační vyšetření Apíka patřičně „proklepla“ a neukázala nic , proč by nemohl operaci v inhalační anaestezii zvládnout. Varlátka byla přesně tam, kde je objevil i ultrazvuk. Byla odstraněna , operační pole pečlivě zašito a začal proces  pozvolného probouzení. Po probuzení byl předán pečlivým majitelům do domácího ošetřování .

Operoval MVDr.Jan Mecera a sestra Jana Michálková

Lze operovat 17-letou fenku krysaříka?

 

 

Na příkladu 17- leté Terezky lze dovodit, že to jde. Fenka měla několik týdnů diagnostikovánu pyometru a byla léčena aplikacemi léky na vypuzení obsahu dělohy. Fence po nich bylo vždy velmi zle a den za dnem se zhoršovala. Pan doktor majitelce sdělil, že to je jediná možnost a více udělat nejde. Jde.!

Terce šlo už v podstatě o život. Mnoho majitelů by ji asi v jejím věku a s potížemi, které měla, nechali utratit. Páníčci Terezky se ovšem rozhodli pro změnu přístupu a jiného veterináře. Ten zhodnotil její zdravotní stav a šance. Byla okamžitě vyšetřena, stabilizována a odoperována. Druhý den po operaci jedla, pila, chodila a cítila se mnohem lépe.

 

 

Operoval MVDr.Jan Mecera za asistence sestry Jany Michálkové.

Komplikovaná mastektomie hypotyreozní fenky BRT.

 

Příběh babušky borderteriérky Zity.

Borderteriér, stařičká, ale veselá dáma Zita. Majitelé trochu podcenili růst adenokarcinomu mléčn žlázy a také dali na doporučení jiného veterinárního pracoviště,že už to nemá cenu v jejím věku operovat.Prý určitě umře.No, my máme názor jiný. Operovat lze i šestnáctileté kardiaky a neumírají.

Zitě jsme před operačním zákrokem vyšetřili krev, udělali několik rtg snímků plic a dutiny břišní.Vyšetřili dutinu břišní ultrazvukem, abychom mohli vyloučit přítomnost případných metastáz. Bylo s podivem,  při takto ohromném napadení mléčné žlázy u Zity, že nikde metastázy zatím nebyly.Takže operovat rozhodně smysl mělo. Zita je ohromný borderteriér. Mám pro toto plemeno velkou slabost. Operační rána byla skutečně velká a hojení proběhlo bez zásadních komplikací. No a my jsme rádi, že jsme dalšímu bordíkovi významně prodloužili život.

Zita 10 dní po operaci.

Operoval MVDr.Jan Mecera, MVDr.Jarmila Slotová za asistence setry Jany Michálkové.