Přeskočit na obsah

Ordinace Čelákovice

Vet Goby s.r.o.
MVDr. Jan MECERA
Haškova 16
Čelákovice - Záluží
okr. Praha - Východ
250 88
IČO: 24143235
Ordinační doba
Tel.: +420 326 991 099
GSM: +420 603 493 046

Ordinace Černý Most

Kpt.Stránského 999
Černý Most, Praha 9
198 00
Ordinační doba
Tel.: +420 281 910 491
GSM: +420 603 493 046
VetGoby s.r.o. - veterinární klinika Praha 9 Černý Most - idatabaze.czVeterinární ordinace, veterina, zvěrolékaři - idatabaze.cz

Ordinace

Ambulance veterinární kliniky

ordinace Ordinace je vybavena pro všechny aspekty vyšetřování malých zvířat. Začneme-li kožními problémy, tak po důkladném klinickém vyšetření nabízíme možnost odběru kožních vzorků a sekretů, bioptická, cytologická vyšetření a vyšetření Woodovou lampou pro diagnostiku mykotických onemocnění.

Zvracení, průjem jiná postižení gastroenterologického charakteru

Dalším často se vyskytujícím problémem v ambulanci veterinárních lékařů je zvracení, průjem a jiná postižení gastroenterologického charakteru. Po velmi důkladném klinickém vyšetření a ověření anamnestických dat lze podezření na určité onemocnění doplnit o rtg diagnostiku trávicího aparátu popřípadě zkontrolovat vyšetřením sonografickým či endoskopickým. Velmi důležitým diagnostickým krokem u mnoha nemocí je precizní hematologická a biochemické analýza krve. Tato vyšetření standardně provádíme do půl hodiny. U případů autoimunitních nebo hormonálních poruch spolupracujeme s vybranými laboratořemi, kde nám do několika hodin výsledky oznámí telefonicky.

Alergická a autoimunitní onemocnění

haoavuVelkou kapitolou onemocnění malých zvířat jsou alergická onemocnění mající různou klinickou manifestaci u daného jedince. Chronické záněty zvukovodu, olizování tlapek, svědění kůže, vypadávání srsti, výrazně svědící hrbolky na těle a další příznaky podporují podezření na alergická nebo mnohdy závažnější autoimunitní procesy s kožní manifestací. I zde je nutno jednotlivá onemocnění včas odlišit, provést nezbytné odběry vzorků kůže a krve,doplněné o intradermální testy. Tyto diagnostické postupy jsou jediným možným a správným krokem k výběru terapie. Neléčit tedy symptomy, ale příčinu.

Včasná vakcinace

vakcinaceDůležitým preventivním a u vztekliny povinným počinem majitelů zvířat je včasná vakcinace s pravidelným odčervováním. Nabízíme aplikace mnoha typů vakcín. Velké množství odčervovacích preparátů, které je nutno pravidelně střídat, aby se vyloučila možnost vzniku rezistence těchto vnitřních parazitů. Samozřejmostí naší praxe je bezplatné objednávání na předem dohodnutý termín.

Aplikace a identifikace mikročipů

Aplikaci a identifikaci mikročipů provádíme rutinně několik let .Používáme dva typy mikročipů-Indexel a Back Home.

Chirurgická část

operační sál Chirurgická část veterinární kliniky umožňuje operace měkkých a tvrdých tkání. Pacienti před každou operací projdou předoperačním vyšetřením srdce a biochemickým vyšetřením krve .V průběhu operace jsou standardně monitorovány životní funkce. V případě zástavy dechu lze pacienta okamžitě napojit na řízené dýchání. Pacienty uspáváme v inhalační anestezii, jak v halotanu, tak izofluranu. odpařovače Izofluranovou anestezii standardně používáme u rizikových pacientů s postižením srdce, jater nebo ledvin. U plazů a ptáků je toto anestetikum jednoznačně nejpreferovanějším. Nenavozuje kardiodepresi, není lipofilní, jeho přestup do krve je minimální a v organizmu se metabolizuje v méně než jednom procentu. Prakticky okamžitý nástup anestezie s velmi dobrou myorelaxací a velmi rychlé probuzení pacienta je u tohoto anestetika silnou devizou. Jen jeho poněkud vyšší cena může mnohdy omezit jeho použití. Na našich pracovištích používáme čtyři inhalační anesteziologické přístroje, vybavené pro oba typy plynů.

Chirurgie tvrdých tkání

Fa-8 Pro chirurgii tvrdých tkání jsme vybaveni několika sadami pro osteosyntézu malých a velkých kostí, sadou různě specifikovaných šroubů a hřebů a různými druhy plotének. K jejich aplikaci používáme dvě vrtačky a frézu napojené na centrální rozvod stlačeného vzduchu.

Ortopedické problémy větších plemen psů

Častým problémem větších plemen psů jsou prasklé vazy, zejména kolenní. Pro jejich ortopedicky úspěšné zvládnutí není jiná varianta než jejich chirurgická náhrada. Metod stabilizace kolenního kloubu je popsáno nespočet a každý veterinární ortoped má oblíbenou tu svou. Před operací kolenního kloubu je nutno přesně vyšetřit typické příznaky instability kloubu doplněné o precizní rentgenologické vyšetření.Vyloučit různé formy artrozy,defekty kloubních ploch,OCD,volná kloubní telíska a v neposlední řadě u metod TTA a TPLO naplánovat optimální implantáty použité při následné operaci.  Naše pracoviště ,u psů do dvaceti kg.,preferuje stabilizaci kolenního kloubu extrakapsulární fixací, provedenou několika způsoby. Upřednostňujeme možnost fixace systémem Securos, nebo kotvením speciálních kotev v izometrických bodech kolenního kloubu .Jejich nespornou výhodou je okamžitá stabilizace kolene, minimální invazivita, rychlejší pooperační zotavení a tudíž i zařazení psa do běžného způsobu života.U těžších psů volíme možnost metody TTA a TPLO./viz článek-Případy z praxe-Operace prasklého předozadního vazu kolene metodou TTA ./

Pooperační péče

Pooperační péči pacientů zajišťuje vyškolený personál v prostorách hospitalizace. Ortopedickým pacientům nabízíme možnost provádění odborné a správně vedené fyzioterapie.

Magnetoterapie.

Chirurgie měkkých tkání

neoplazieChirurgie měkkých tkání vyžaduje samozřejmě znalost anatomických poměrů jednotlivých druhů a kategorií zvířat. Nejčastěji operované tkáně u samic jsou neoplazie mléčné žlázy, neoplazie močopohlavního aparátu, endometriální hyperplazie s přechodem v pyometru či pyometra samotná a sterilizace. U samců jsou to kousná, řezná a tržně-řezná zranění, neoplazie, operace močového systému, močové kameny a neprůchodnost močových cest. U starších samců s prostatickými obtížemi také sterilizace.

Operace gastrointestinálního systému

Operace gastrointestinálního systému vyžadují většinou různě podmíněné neprůchodnosti střev, cizí tělesa, neoplazie tenkého i tlustého střeva. Velkým strašákem majitelů, zejména v nočních hodinách u plemen psů s prostorným hrudníkem, je dilatace a dilatace s torsí žaludku. Tento problém, pokud nastane, je bezpodmínečně nutno okamžitě řešit. Nečekat. Jen včasná stabilizace pacientova krevního oběhu, masivní infuzní podpora, bezpečná anestezie a rychlý operační zákrok významně ovlivňují šance na přežití zvířete.

U koček je operační problematika samců i samic obdobná.

(Související článek)

U plazů je indikací k chirurgickému zásahu zejména retence vajec a specifické nádory trávícího aparátu. agama U ptáků jednoznačně převažuje ortopedická problematika fraktur kostí křídel a vážná střelná zranění. V našem kraji, kde je velké množství sloupů a drátů vysokého napětí, často ošetřujeme těžká popálení a zranění elektrickým proudem. Ne vždy takto zraněného dravce někdo včas objeví a přinese na kliniku. Minimálně polovina jedinců je vyhublá a dehydratovaná. Některým z nich, již není pomoci. Těm šťastnějším pomáháme a snažíme se je po vyléčení vrátit zpět do přírody. Rekonvalescence dravců není v žádném případě jednoduchá záležitost -časově, prostorově, technicky a ani finančně.