Přeskočit na obsah

Ordinace Čelákovice

Vet Goby s.r.o.
MVDr. Jan MECERA
Haškova 16
Čelákovice - Záluží
okr. Praha - Východ
250 88
IČO: 24143235
Ordinační doba
Tel.: +420 326 991 099
GSM: +420 603 493 046

Ordinace Černý Most

Kpt.Stránského 999
Černý Most, Praha 9
198 00
Ordinační doba
Tel.: +420 281 910 491
GSM: +420 603 493 046
VetGoby s.r.o. - veterinární klinika Praha 9 Černý Most - idatabaze.czVeterinární ordinace, veterina, zvěrolékaři - idatabaze.cz

Dermanyssus avium u samice Raroha /Falco rusticolus/ loveckého

 

Roztoč Dermanyssus avium je bohužel velmi častým parazitem v chovech ptáků . Je velký zhruba 0,5-1 milimetr . Hladoví jedinci jsou bílošediví , nasátí hnědočervení . Sokolníci si je obvykle do vlastních chovů zavlečou při zkrmování například holubů,kachen i jiných volně žijících ptáků  . Kontaktem při lovu , kdy dochází k přímému přenosu parazitů z těla ulovené zvěře na peří dravce .

Tento parazit se živí krví svých hostitelů . Je světloplachý , proto si jich chovatelé nemusí dlouhé týdny všimnout . Za dne bývají skryti ve spárách dřeva , bidlech , posedech , v hnízdech . Za tmy hledají svého hostitele a začínají sát krev . Najdete-li na peří ptáka tyto roztoče i za dne , jedná se vždy  už o  velmi silnou parazitární invazi . Samičky nakladou vajíčka a celý vývoj přes larvu a dvojitou nymfální formu trvá zhruba 7-12 dní . Obvyklá délka života roztoče je osm týdnů . Pokud nepřijímají potravu , mohou v chovatelském zařízení přežívat několik dalších měsíců .

Napadení jedinci jsou neklidní . Mají tendenci neustále upravovat peří , drbou se končetinami a zobákem . Mohou si velmi těžce poškodit peří i pokožku , jako v případě samice raroha na snímcích nahoře . Protože jim neustále roztoči pijí krev , mohou trpět anemií /chudokrevností/ . Odmítají chodit do hnízda . Napadená mláďata zaostávají ve vývoji a často uhynou v důsledku nedostatku krve , vysílení , či  endotoxemie . Sáním , je prokázán i možný přenos jiných patogenních baktérií a virů do těla napadených jedinců  .

Pár dobrých rad na závěr :

Léčbu napadených jedinců je nutné pokaždé doplnit o důkladnou desinfekci a desinsekci chovatelských zařízení . Plošnou asanaci provádějte vždy v intervalu sedmi až deseti dnů , protože většina  akaricidů zabíjí jen dospělce , ale na vajíčka nestačí.

Velmi bedlivě zvažujte typ a složení akaricidních přípravků . Rozhodně hlídejte koncentraci léčiva , protože koncentrace , které snesou psi a kočky , jsou pro ptáky mnohdy toxické .

Bohužel , ne každé svědivé onemocnění kůže musí být nezbytně parazitárního původu . Rozhodně je dobré vyhledat veterináře , který se chovu a léčbě ptactva věnuje a má pro tato vyšetření  potřebné vybavení a zkušenosti .

Tito roztoči jsou přenosní na savce , člověka nevyjímaje .

 

 

Vyhnutí zobáku u samce Ary ararauny.

U tohoto samce bylo důvodem vyhnutí spodní čelisti zranění způsobené pravděpodobně samicí.Oba ptáci žijí volně ve velké voliéře.Na rtg snímcích byla patrná vyhojená a šikmo srostlá fraktura mandibuly.Úhel a směr srůstu nedovolí  dokonalé obrušování pravé strany spodního zobáku i jeho špičky.Bude tedy nutné doživotně tuto rohovinu čas od času zkrátit kleštičkami.

Zarostlý kroužek u Rosely pestré.

pohled na končetinu po operaci a odstranění kroužku

pohled na končetinu po operaci a odstranění kroužku

kroužek a postižená končetina

kroužek a postižená končetina

porovnání průměru kroužku a otoku končetiny

porovnání průměru kroužku a otoku končetiny


Pacient : Sameček Rosely pestré.
Anamnéza : Zarostlý kroužek v končetině s výrazným otokem spodku končetiny.
Řešení :V těchto případech má majitel i veterinář jen dvě možnosti.Buď papouška utratit,nebo se pokusit kroužek odstranit.To však není vůbec snadné.V tomto případě byla situace velmi komplikovaná,protože kroužek zarůstal do živé tkáně a na spodku končetiny již byla nekrosa kůže a podkoží.Veterinář se musí při jeho odstraňování dostat mezi kroužek a končetinu.A když není kam… ?Pro tyto účely používáme velmi speciální klíšťky,nebo kostní frézku s řeznými minikotoučky.Ideální je uspat pacienta v inhalační anestezii ,napojit na přístroje a začít. Pak už záleží na šikovnosti veterináře.
zbytky kroužku a část nekrotické pokožky

zbytky kroužku a část nekrotické pokožky

zbytky kroužku

zbytky kroužku

výsledek

výsledek

Lipom u Amazoňana modročelého

Pacient : Amazoňan modročelý,Oskar .
Problém : Rostoucí útvar na bříšku.
Diagnoza : Novotvar –lipom.

Pokud lipomy neprominují ,není nutná okamžitá chirurgická intervence.U Oskárka se majitelka pro odstranění rozhodla,protože ho to obtěžovalo a začínal na tom útvaru pracovat.Zde hrozilo riziko automutilace s následným infikováním rány.Oskárkovi jsme místo lokálně umrtvili a za laskavé asistence majitelky útvar odstranili.Za 10 dní mu stehy odstraníme.

Zadržená snůška u samičky agapornise.

Retence vajíčka,zadržení vajíčka,zadržení šnůšky. To vše jsou synonyma pro neschopnost samiček vyloučit vajíčko z pohlavního aparátu.
Mezi nejčastější příčiny tohoto dosti častého problému patří :
1. věk-příliš mladá,nebo stará samička.
2.nedostatek minerálů a vitamínů-zejména kalcia,vitamínu A,vitamínu D,vitamínu E,selenu.
3.infekční onemocnění
4.chovatelské chyby-nedostatek světla, špatná skladba krmení,vlhko,nevhodná teplota …… .
5.anatomické abnormality-úzká pánev,velké vejce.

Co dělat,potká-li samičku tento problém? Neodkládat nic na později.Vždy se jedná o perakurní záležitost!
Než dorazíte k veterináři ,je potřeba samičce zabezpečit co nejvíce pohodlí.Zejména teplo,klid a mírně zvýšit vlhkost v prostředí kolem .Můžete zkusit opatrně vpravit trošku jedlého oleje do kloaky a mírně masírovat dutinu břišní.Ze zkušenosti předesílám,že to obvykle nikam nevede/což na mnoha chatech vídáme a mnozí doktoři Googlové zarputile hájí/ a jen ztrácíte drahocenný čas.Vydejte se k veterináři,který má s exoty bohaté zkušenosti a má pro potřebné zákroky speciální vybavení.
Veterinář papouška vyšetří, aplikuje infuzní roztoky glukozy a kalcia.Při poškození vejcovodu a kloaky aplikuje léky proti zánětu a antibiotika.Vajíčko jde mnohdy opatrně vybavit zkrze porodní cesty,ale je to velmi náročné.A hlavně,musíte přijít včas ! Stěna vejcovodu je tenká a obvykle i zanícená.Snadno může dojít k protržení,takže se do toho nikdy sami nepouštějte.Jinak dojde k šoku a těžké peritonitidě,která nakonec vyústí v smrt samičky.Chceme-li zachovat vejce ,musíme operovat.Otevřít dutinu tělní,opatrně vybavit vejcovod,otevřít vejcovod,vyjmout vajíčko a speciálními technikami zase vejcovod zašít.Vypláchnout teplými sterilními roztoky.Zašít dutinu bříšní. ….. A je to.Jen k tomu potřebujete vybavení pro anesteziologii malých exotů,chirurgické nástroje pro tento typ operací,kvalitní šicí materiály,zkušenost a Bohy na své straně……. .

Tuto malou samičku majitelé ráno našli na dně voliéry.Dva dny před tím snesla jedno vejce a byla prý veselá a čilá.Náhle byla špatná a nechala se snadno chytit.Přinesli ji ,jako uzlíček peří.Úplně vysílenou,dehydrovanou a silně apatickou.Po vyšetření dostala několik léků.Pokusili jsme se ji vajíčko opatrně vybavit,po lubrikaci koncové části vejcovodu indiferentním sterilním gelem .Opatrně jsme oddělovali suchou sliznici vejcovodu od skořápky vajíčka a po lubrikaci posunovali milimetr za milimetrem vajíčko dolů .Podařilo se.Operace tedy nakonec nebyla nutná.Do druhého dne u nás pobyla v hospitalizaci ,kdy si ji spokojenou ,veselou a opět plnou života majitel odnesl domů.

Zákrok vedl MVDr.Jan Mecera s asistencí sestry Jany Michálkové.