Lze operovat 17-letou fenku krysaříka?

 

 

Na příkladu 17- leté Terezky lze dovodit, že to jde. Fenka měla několik týdnů diagnostikovánu pyometru a byla léčena aplikacemi léky na vypuzení obsahu dělohy. Fence po nich bylo vždy velmi zle a den za dnem se zhoršovala. Pan doktor majitelce sdělil, že to je jediná možnost a více udělat nejde. Jde.!

Terce šlo už v podstatě o život. Mnoho majitelů by ji asi v jejím věku a s potížemi, které měla, nechali utratit. Páníčci Terezky se ovšem rozhodli pro změnu přístupu a jiného veterináře. Ten zhodnotil její zdravotní stav a šance. Byla okamžitě vyšetřena, stabilizována a odoperována. Druhý den po operaci jedla, pila, chodila a cítila se mnohem lépe.

 

 

Operoval MVDr.Jan Mecera za asistence sestry Jany Michálkové.

Perakutní operace pyometry u devítileté Labutěnky.

Devítiletá Labutěnka Sindy měla skutečně ohromné štěstí, že její majitel dorazil za minutu dvanáct. Bylo nutné nasadit okamžitě infuze, podat potřebné léky a po její stabilizaci ihned operovat. Průběh a výsledek můžete vidět na fotografiích.

Operoval MVDr. Jan Mecera s asistencí sestry Jany Michálkové.

Akutní operace pyometry u dvou fen.

Případ dvou feneček,dvou různých plemen.Jen věk byl podobný.Příčina?Polycystická ovaria a s tím spojené hormonální komplikace,které vždy vyústí v život ohrožující stav.Pyometru a okamžitou operační intervenci.
Obě fenky po operaci odešly po svých.Za deset dní jsme jim odstranili stehy.

Popis případu – Pyometra

1. Případ. V polovině února nám byla na doporučení přivezena starší obézní fenka s tmavě krvavým výtokem z pohlavního aparátu. Fenka byla před čtrnácti dny ošetřena na jiném veterinárním pracovišti, dostala injekci atb., a měla za 6 dní přijít na kontrolu. Po několika dnech došlo k velmi výraznému zhoršení zdravotního stavu. Fenka byla přinesena již apatická, neschopná chůze, teploty 36,3 st. Celsia, anemických sliznic. Na ultrazvukovém vyšetření byla potvrzena diagnosa náplně dělohy, a vzhledem k anamnese bylo vysloveno podezření na pyometru /hnisavý zánět dělohy/. Okamžitě byla fence zavedena kanyla, odebrána krev pro vyšetření krevního obrazu a biochemického rozboru krve. Po několika hodinách infuzí a aplikací potřebných lékú bylo přistoupeno k operačnímu zákroku.

pyometra-jezevcik pyometra-jezevcik pyometra-jezevcik pyometra-jezevcik

Z dutiny břišní byla vybavena a odstraněna děloha, která i s obsahem vázila 3,6 kg /samotná fenka vážila 13,1 kg/.

pyometra-jezevcik pyometra-jezevcik

Po probuzení byla odnesena na hospitalizační oddělení. Majitelům byla předána v plném vědomí, chodící a veselá. Po deseti dnech jí byly odstraněny stehy a zkontrolován krevní obraz a byla propuštěna z naší péče.

pyometra-jezevcik pyometra-jezevcik

2. Případ.

Začátkem února k nám na kliniku přišla majitelka pětileté fenky yorkšírského teriéra, vážila 2,7 kg. Fenečka byla apatická, několik dní hodně pila /1,5 litru vody denně/. Zvracela žluté štávy, měla průjem, z pochvy jí vytékala krémově zbarvená a zapáchající tekutina. Měla vysoku teplotu 40,2 st.Celsia a nebyla schopna pohybu. Fence byla zavedena kanyla, napojena na infuze a mezitím jí byl vyšetřen krevní obraz a bylo provedeno sonografické vyšetření dutiny břišní. Tato vyšetření potvrdila diagnosu pyometry a byla záhájena předoperační příprava. Fence byla vyňata a odstraněna děloha i s vaječníky. Fenku jsme po probuzení předali majitelce a druhý den na pooperační kontrole vytáhli z nožky kanylu.

pyometra-jezevcik pyometra-jezevcik pyometra-jezevcik

Po deseti dnech, kdy standardně odstraňujeme stehy, nám vesele pobíhala po ordinaci.

Co je to pyometra a jak to poznáme.

Jedná se o velmi závažné postižení organismu fen a koček. Charakteristickým rysem je patologická náplň dělohy spojená s potenciální smrtí zvířete v důsledku intoxikace, suprese kostní dřeně a sepse. Toto nemoc je nejčastější a nejzávažnější postižení pohlavního aparátu samic. Primární podstatou vzniku pyometry je nadměrná hormonální stimulace děložní sliznice zpočátku estrogenem a posléze progesteronem. Sliznice na tuto stimulaci reaguje nadprodukcí sekretu, zduřením, posléze dochází k uvolnění tonu děložního krčku s následnou reinfekcí bakterií z poševní sliznice. Podle klinických příznaků ji dělíme na formu otevřenou /s otevřeným děložním krčkem a výtokem sekretu/ a formu uzavřenou, mnohem závažnější a život ohrožující /zavřený děložní krček brání výtoku, hnis se v děloze hromadí a dochází tak k intoxikaci se všemi jejími důsledky/. Pyometra a jí předcházející endometriální hyperplazie postihuje feny převážně nad šest let věku. Příznaky se poprvé objevují zhruba za měsíc a půl po hárání. Fenky začínají více pít a močit, často se jim zvětšuje dutina břišní. Je-li přítomen výtok, může být různé intenzity a konzistence. Barva je od tmavě černohnědé až po smětanově bílo žlutou. Většinou i výrazně zapáchá. Podle stupně intoxikace jsou fenky unavené, apatické, nepřijímají potravu, často zvrací, jsou slabé na pánevní končetiny a můžou průjmovat.

 

Co dělat,máme-li podobné příznaky?

Okamžitě vyhledat pomoc zkušeného veterinárního lékaře. Statistika našeho pracoviště za desetiletou praxi ukazuje, že většina takto postižených jedinců s majiteli přichází v nočních hodinách a po pracovní době veterinárních pracovišť. Feny jsou v kritickém stavu a je nutná okamžitá veterinární intervence. Veterinární lékař má dvě možnosti postupu. Buď postupovat konzervativním způsobem – nasadit léky a snažit se pyometru léčit. Smyslem tohoto způsobu je zachování plodnosti postižených fen, pakliže na tom majitel trvá, zdravotní stav feny to umožňuje, a jedná se o otevřenou formu pyometry. Druhá a jednoznačně převažující možnost je chirurgické řešení. Tady je nutné před zákrokem fenku stabilizovat vhodnou infuzní a antibakteriální terapií. V průběhu stabilizace a předoperační péče se standardně musí odebrat krev pro vyšetření krevního obrazu a posouzení jeho parametrů. Často je přítomna leukocytoza /zvýšený počet bílých krvinek/, neurofílie, dost často komplikovaná anémií /chudokrevností/. Z biochemických parametrů je nutné sledovat množství celkové bílkoviny a parametry ukazující funkčnost jater a ledvin. Samozřejmostí je sonografické vyšetření dutiny břišní. Po provedení nezbytných vyšetření se výrazně zvyšuje šance na přežití. Zejména u fen s výraznými příznaky intoxikace, sepse v kombinaci s celkovým vyčerpáním organismu, nemusí být pro fenku prognosa příliš optimistická. Proto je důležitá individuální stabilizace a někdy i s případnou transfuzí čerstvé krve. Na tomto místě je ještě nutné zmínit i velmi vážnou komplikaci při aplikaci léků na přerušení březosti a léků používaných na oddálení hárání u fen. Aplikace exogenních estrogenů a progesteronů často do dvou měsíců po jejich aplikaci toto onemocnění vyvolavá. Navíc závažnou komplikací je zejména u syntetických estrogenů aplastická anémie s poškozením kostní dřeně.