Akutní operace vyhřezlé meziobratlové plotýnky

Pacient -Boloňáček Žak

Žak je ohromný bojovník,ale plotýnka mezi třetím a čtvrtým bederním obratlem praskla a vyhřezla do míšního kanálu.Začal ochrnovat.Nebylo na co čekat a byla nutná okamžitá operace.Na snímcích z myelografie jsme našli místo komprese a začali Žaka operovat.Předoperační vyšetření dopadlo dle očekávání dobře a tak byl Žak uveden do izofluranové inhalační anestezie a operován.

Při operaci jsme zvolili přístup a techniku levostranné hemilaminektomie.Celý vyhřezlý nukleus pulposus byl postupně odstraněn z míšního kanálu,kanál mnohokráte vypláchnut fyziologickým roztokem a celé operační pole ošetřeno a zašito standartním způsobem.

Žak zůstal do druhého dne v hospitalizaci.Již několik hodin po operaci začal používat pánevní končetiny a jeho neurologické funkce se stabilizovaly a počaly vracet k normálu.Nyní ho čeká pečlivá rehabilitace a léčba v magnetickém poli.

 

Dr.Mecera a Dr.Slotová po úspěšné operaci páteře nad spícím Žakem.

Dr.Mecera a Dr.Slotová po úspěšné operaci páteře nad spícím Žakem.

Operoval MVDr.Jan Mecera s čerstvou třicátnicí MVDr.Jarmilou Slotovou a za pečlivé asistence sestry Jany Michálkové.

Akutní operace vyhřezlého disku jezevčíka.

Jezevčík,fenka ,4,9 kg.
Anamnesa- ochrnutí pánevních končetin trvající dva dny.
Komplikace:neodborné vyšetření neurologického pacienta s aplikací dexametasonu na jiném veterinárním pracovišti předchozí den!!!!
Diagnosa:neurologické a myelografické vyšetření –komprese míchy na levé straně mezi L3-L4.
Řešení:okamžitá operace pacienta a odstranění části stěny obratle L3-L4 –hemilaminektomie s odstraněním vyhřezlých částí meziobratlového disku.


Fenka se po operaci rychle probudila a v době předávání majiteli živě komunikovala, seděla a chtěla z hospitalizačního boxu za svými majiteli.
Několik týdnů po operaci budeme fence omezovat volný pohyb.Od třetí dne začínáme s pacienty plavat v teplé vodě a zahájíme intenzivní fyzioterapii.
Operoval:Dr.J.Mecera a Dr.J.Slotová.