Přeskočit na obsah

Ordinace Čelákovice

Vet Goby s.r.o.
MVDr. Jan MECERA
Haškova 16
Čelákovice - Záluží
okr. Praha - Východ
250 88
IČO: 24143235
Ordinační doba
Tel.: +420 326 991 099
GSM: +420 603 493 046

Ordinace Černý Most

Kpt.Stránského 999
Černý Most, Praha 9
198 00
Ordinační doba
Tel.: +420 281 910 491
GSM: +420 603 493 046
VetGoby s.r.o. - veterinární klinika Praha 9 Černý Most - idatabaze.czVeterinární ordinace, veterina, zvěrolékaři - idatabaze.cz

Připomeňme si podmínky chovu psů

17.01.2020

Připomeňme si podmínky chovu psů

České právo pamatuje na stanovení pravidel chovu psů. Tuto problematiku stanovuje vyhláška č. 21/3013 Sb. o stanovení podmínek při chovu psů a koček.

Co tedy tento předpis stanoví? Dlužno podotknout, že se týká právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelů, kteří jsou jejich členy. Ale také podnikatelů, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat.

Všichni tito musejí při chovu psů dodržovat následující podmínky:

  1. V případě, že se věnují plemenitbě malých plemen psů do 50 cm kohoutkové výšky, mohou připouštět pouze feny ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku, a psy ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce a dále neomezeně.
  2. V případě, že se věnují plemenitbě středních a velkých plemen psů nad 50 cm kohoutkové výšky, mohou připouštět pouze feny ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku, a psy ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce a dále neomezeně.
  3. U fen, které ukončily osmý rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.
  4. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
  5. Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců.
  6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

K těmto pravidlům přistupuje od 15. ledna 2020 ještě jedna novinka veterinárního zákona: Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Nezapomeňme také, že:

  1. Pes je platně očkován proti vzteklině pouze v případě, že je označen čipem nebo tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
  2. Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit veterinární správě nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.
  3. Chovatel je povinen oznámit krajské veterinární správě snížení počtu jím chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 3, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
  4. Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost pouze jeden z nich.

Z chovu psů se tímto stává poměrně sofistikovaná činnost svázána množstvím regulací. Zdali bude mít zpřísnění podmínek chovu psů repelentní účinek na množírny, ukáže až čas. Zbývá jen doufat, že ti poctiví chovatelé tuto legislativní smršť ve zdraví ustojí.

Sdíleno z webu KVL ČR.

Komentáře nejsou povoleny.