OCD a osteoartroza kolene


Fenka -Staford,Abi,nar.2009,mírná nadváha.
Potíže:Chronické kulhání na pánevní končetinu.
Diagnostika:důkladné ortopedické vyšetření doplněné o rtg kolen a kyčlí.
Diagnoza:OCD laterálního epykondylu kolene,osteoartroza a OCD sulcus interkondylaris genu.
Řešení:Jednoznačně-záchovná operace postiženého kolene!
Operoval:MVDr.J.Mecera a MVDr.I.Součková.

Osteochondrosa kolenního kloubu

Co je to osteochondroza?
Tímto termínem označujeme onemocnění růstových a epifyzárních chrupavek.Tedy chrupavek pokrývajících klouby dlouhých kostí a jejich růstové zony.Tento termín,ač v medicíně nevystihuje začátek patologického procesu,se v praxi vžil pro určitý typ poškození kloubní chrupavky.Poškození,při kterém dojde k jejímu odloučení z povrchu-OCD/Osteochondrosis dissecans/.Vznik této poruchy chrupavky, je v dnešní době předpokládán zejména ischémií v důsledku defektu a ucpávání krevních kanálků .Předpokládá se i také traumatické poškození,vliv růstu a výživy daného jedince s určitým genetickým zatížením.Nejčastěji operovanými jedinci jsou plemena velká a obří.Větší prevalence je u fen.Klinické příznaky se projevují již u zvířat mezi 5-7 měsícem věku.Léze se vyskytují hlavně v kloubu ramenním,kolenním,hlezenním a loketním.Zvíře takto postižené kulhá i při mírné zátěži.Snaží se končetinu rotovat vně.Při zkoušce flexe a extenze postiženého kloubu často naříká a v kloubu je cítit vrzání.Trvá-li problém delší dobu,dochází k atrofii svalstva dané končetiny.
Důležitým diagnostickým krokem je důkladné rentgenologické vyšetření,nebo artroskopie.V případě pozitivního nálezu nedoporučuji dlouho vyčkávat.Je nutná okamžitá chirurgická intervence postiženého kloubu a odstranění uvolněných částí chrupavky se stimulací defektů na kloubní ploše.Tím dojde k vyhojení defektu tvorbou fibrozní chrupavky.Je to jediný způsob,jak omezit rozvoj degenerativních změn kloubu.Pokud se postižený kloub operuje ihned po objevení těchto potíží,bývá prognoza velmi uspokojivá.Zvířeti se po operaci omezí pohybová zátěž a obvykle po 6-ti týdnech je jeho chůze v normě. Pes se vrací do plného výkonu.
Určitou nadějí do budouctnosti je/ na některých experimentálních pracovištích/ používaná metoda transplantace periostálních a perichondrálních autoštěpů,osteochondrálních autoštěpů,či implantace chondrocytů.

Příběh pětiměsiční DC.
Nedávno jsem jel přes Čelákovické náměstí a uviděl jsem nádhernou fenu Cane Corso,která vesele doprovázela svoji paničku.A vzpomněl jsem si….. .
Na začátku října 2009 byla na kliniku přivedena pětiměsiční kulhající fenka plemene Cane Corso.Končetinu i po malé zátěži viditelně odlehčovala a vytáčela vně.Byla jí aplikována nesteroidní antiflogistika a proveden rentgen kolene a kyčlí.Na rtg snímcích bylo nalezeno asi 1,5 cm čtvereční velké ložisko na vnitřní straně vnějšího kondylu kosti stehenní.Majiteli byl vysvětlen nutný postup a dohodnut termín operace.Pro operační techniku i vizualizaci kolene jsme použili laterální přístup.Po otevření kloubní šterbiny a vybavení kloubních ploch, jsme nalezli velké ložisko OCD. Následovala masivní laváž a vyńětí odloučené části chrupavky.Poškozené místo bylo poté začištěno kyretáží s vyrovnáním okrajů léze.K foráži/tzn.navrtání místa léze/ nebylo nutno přistoupit.Fenka byla po zákroku odevzdána do péče majiteli .Byl jí omezen pohyb na 6 týdnů s doporučením plavat-a to od druhého týdne po operaci.
Fenka po několika dnech začala končetinu lehce zatěžovat.Při ohybání operovaného kolene zcela vymizelo vrzání a ustaly pocity bolesti .Je rok 2012 a DC nekulhá.Vyrostla z ní statná fena.