Odstranění neoplazie mléčné žlázy parciální mastektomií

Fenka špice -12 let-kardiak -10,8 kg .Dostává léky pro podporu srdeční akce,stabilizaci krevního tlaku a diuretika.

Inhalační anestezie izofluranem.Doba trvání operace cca – 45 min .Probuzená a chodící předána majitelce.

Operační zákrok vedl Dr.Jan Mecera za asistence Dr.Jarmily Slotové.