Mastocytom kůže pysku .

Jedná se o tzv.mezenchymální typ nádoru.Obvykle bývá dobře ohraničený.Jeho vzhled je dosti variabilní.Při pohmatu bývá od měkké až k tuhé konzistence.Opticky se v žádném případě nedá bezpečně odlišit od jiných nádorů kůže např.histiocytomů,plazmocytomů,či jiných méně častých mezenchymálních nádorů kůže.Vždy je nutná histologická diagnostika.Velikost se pohybuje v řádu několika milimetrů až centimetrů.Z histologického hlediska rozlišujeme tři stupně,které se od sebe liší stupněm diferenciace a malignity.Jejich nejčastější lokalizace na těle psů je v oblasti pánevních končetin a genitálií.Může se samozřejmě vyskytnout i jinde./Jako v případě tohoto psa./Jeho metastázy pak můžeme nalézt v celém těle.Léčba a prognoza je závislá  právě na stupni histologické diferenciace a samozřejmě stupni  klinických projevů .

Instrukce pro majitele :

-Pokud má vaše zvíře bulku na kůži,která roste,neodkládejte návštěvu vašeho veterináře.Může se jednat jen o tkáňovou reakci např.po odpadnutí klíštěte až po zhoubné typy nádorů.Přijďte raději třikrát zbytečně,než jednou pozdě.

-Vždy trvejte na odstranění léze i s širokým,aspoň 3 -centimetrovým okrajem kůže.

-Vyplatí se investovat prostředky do histologického vyšetření odebraného vzorku.

-Pokud se potvrdí podezření na mastocytom,neodkládejte zbytečně léčbu svého psa.