Střevní kokcidioza u Žaka

Tohoto žaka přinesl majitel na kliniku v Praze s tím,že je bez života,nekomunikuje.Je načepýřený,potravu takřka nepřijímá a má ve stolici krev.Stolice mu byla okamžitě vyšetřena a byla v ní nalezena masivní infekce kokcídií typu Eimeria sp.Žakouškovi jsme hned aplikovali léky na bázi sulfonamidů .Druhý den na kontrole byl mnohem veselejší,stolice pevnější.K výraznějšímu zlepšení došlo již třetí den.Potravu začal přijímat s větší chutí,a tak jsme majiteli dali léky,které přidával, podle instrukcí. několik dní do vody.
Kokcidiosa je parazitární onemocnění ,které napadá převážně buňky střeva-enterocyty.V těchto buňkách se intenzivně množí až buňka odumře.Pak ji opouší a okamžitě napadá další enterocyty.Probíhá to v určitých cyklech,které jsou pro kokcidie dosti typické.Dochází tak k postupné likvidaci sliznice střeva tenkého a posléze tlustého.Významně se změní schopnost střev trávit a vylučovat.Objevuje se průjem i tzv.vodnatá stolice.Krev ve stolici být nemusí,ale většinou se záhy objeví.Ptáci po nakažení nemají žádné příznaky nemoci.Několik dní na to začnou mít střídavě stolici řidší,až průjmovitou.Další fáze je profuzní průjem s-i bez krve, nechutenství,posedávání na dně klecí,či voliér,pospávání a neobjeví-li Váš veterinář včas příčinu-úhyn.
Papoušci se obvykle v klecích a venkovních voliérách nakazí z trusu volně žijících ptáků,nebo infikovaným krmivem.Naprosto nezbytná je dokonalá desinfekce chovatelských zařízení v pravidelných intervalech.Většina kokcidií potřebuje k dokončení svého vývoje vnější prostředí,kde dojde k tzv.sporulaci.Když vnější část vývojového cyklu přerušíte ,nemusí dojít k infekci,reinfekci a rozvoji nemoci ve vašem chovu.Nemocná zvířata začněte okamžitě léčit.Preparátů je na našem veterinárním trhu několik.Úspěch léčby totiž ovlivňuje včasnost zásahu ,infekční dávka kokcídií a druh použitého léčiva.V neposlední řadě schopnost papouška tuto pomoc přijmout.Dehydratace, metabolická acidoza,maldigesce s malabsorbcí udělá v mnoha případech své.Pitva nám vše potvrdí.Jenže, to jistě není varianta,kterou by chovatelé,pro potvrzení svého problému,vítali s nadšením.
Prevenceje vždy méně bolestivá,než případný úhyn a léčba.