Zadržená snůška u samičky agapornise.

Retence vajíčka,zadržení vajíčka,zadržení šnůšky. To vše jsou synonyma pro neschopnost samiček vyloučit vajíčko z pohlavního aparátu.
Mezi nejčastější příčiny tohoto dosti častého problému patří :
1. věk-příliš mladá,nebo stará samička.
2.nedostatek minerálů a vitamínů-zejména kalcia,vitamínu A,vitamínu D,vitamínu E,selenu.
3.infekční onemocnění
4.chovatelské chyby-nedostatek světla, špatná skladba krmení,vlhko,nevhodná teplota …… .
5.anatomické abnormality-úzká pánev,velké vejce.

Co dělat,potká-li samičku tento problém? Neodkládat nic na později.Vždy se jedná o perakurní záležitost!
Než dorazíte k veterináři ,je potřeba samičce zabezpečit co nejvíce pohodlí.Zejména teplo,klid a mírně zvýšit vlhkost v prostředí kolem .Můžete zkusit opatrně vpravit trošku jedlého oleje do kloaky a mírně masírovat dutinu břišní.Ze zkušenosti předesílám,že to obvykle nikam nevede/což na mnoha chatech vídáme a mnozí doktoři Googlové zarputile hájí/ a jen ztrácíte drahocenný čas.Vydejte se k veterináři,který má s exoty bohaté zkušenosti a má pro potřebné zákroky speciální vybavení.
Veterinář papouška vyšetří, aplikuje infuzní roztoky glukozy a kalcia.Při poškození vejcovodu a kloaky aplikuje léky proti zánětu a antibiotika.Vajíčko jde mnohdy opatrně vybavit zkrze porodní cesty,ale je to velmi náročné.A hlavně,musíte přijít včas ! Stěna vejcovodu je tenká a obvykle i zanícená.Snadno může dojít k protržení,takže se do toho nikdy sami nepouštějte.Jinak dojde k šoku a těžké peritonitidě,která nakonec vyústí v smrt samičky.Chceme-li zachovat vejce ,musíme operovat.Otevřít dutinu tělní,opatrně vybavit vejcovod,otevřít vejcovod,vyjmout vajíčko a speciálními technikami zase vejcovod zašít.Vypláchnout teplými sterilními roztoky.Zašít dutinu bříšní. ….. A je to.Jen k tomu potřebujete vybavení pro anesteziologii malých exotů,chirurgické nástroje pro tento typ operací,kvalitní šicí materiály,zkušenost a Bohy na své straně……. .

Tuto malou samičku majitelé ráno našli na dně voliéry.Dva dny před tím snesla jedno vejce a byla prý veselá a čilá.Náhle byla špatná a nechala se snadno chytit.Přinesli ji ,jako uzlíček peří.Úplně vysílenou,dehydrovanou a silně apatickou.Po vyšetření dostala několik léků.Pokusili jsme se ji vajíčko opatrně vybavit,po lubrikaci koncové části vejcovodu indiferentním sterilním gelem .Opatrně jsme oddělovali suchou sliznici vejcovodu od skořápky vajíčka a po lubrikaci posunovali milimetr za milimetrem vajíčko dolů .Podařilo se.Operace tedy nakonec nebyla nutná.Do druhého dne u nás pobyla v hospitalizaci ,kdy si ji spokojenou ,veselou a opět plnou života majitel odnesl domů.

Zákrok vedl MVDr.Jan Mecera s asistencí sestry Jany Michálkové.