Operace TTA u leona Badyho.

Pacient : Leonberger,Bady,65 kg .
Diagnoza :Ruptura předozadního zkříženého vazu s poškozením mediálního menisku.
Řešení : Operace LCC metodou TTA.

Několik operačních snímků.

Tři dny po operaci už Bady chodí.

Operoval Dr.Jan Mecera .

Operace prasklého předozadního vazu kolene metodou TTA

Na celém světě se stala otázka řešení ruptury předozadního zkříženého vazu velmi vážným tématem mnoha debat,přednášek a publikací v ortopedii malých zvířat.V tomto krátkém článku se budeme stručně věnovat zejména metodě TTA /Tibial Tuberosity Advacement/.
Ruptura předního zkříženého vazu patří mezi nejčastější příčiny náhlého kulhání na pánevní končetinu.Tento vaz probíhající vnitřkem kolenního kloubu se může natrhnout,nebo i přetrhnout.Z této skutečnosti vychází i techniky vedoucí k obnovení funkce kolenního kloubu.Obecně je bychom mohli rozdělit na tzv.extrakapsulární/mimokloubní/ , intrakapsulární/probíhající skrze kolenní kloub/ a osteotomické– mezi než patří i metoda TTA.
Z literárních zdrojů je známo,že pánové Damur,Montavon a Tepic přišli při studiích biomechaniky kol.kloubu a v něm působících sil na zajímavé poznatky,ze kterých poté jejich metoda TTA vzešla .V principu se jedná o to,že střižné síly působící na přední zkřížený vaz lze odstranit tím,že tzv.tibiální plato uvedeme při operaci do polohy kolmé k ose čéškového vazu.Velmi zjednodušeně řečeno je snahou operatéra uříznout část tibie a posunout ji o několik milimetrů dopředu a zajistit tak úhel 90 stupňů.Celým tímto posunem se snažíme funkčně stabilizovat koleno a změnit síly působící uvnitř.V žádném případě tedy nenahrazujeme přetržený vaz ,jak je tomu u metod intra a extrakapsulárních.
U této metody je velmi důležité předoperační vyšetření kloubu,zejména, rtg snímky kolene v extenzi.Po jejich zhotovení se provede analýza kloubu z hlediska použití možných implantátů při následné operaci.Titanové implantáty-tahové ploténky,vidličky a klícky se samořeznými šrouby v končetině po operaci zůstavají doživotně.Proto je zásadní vše dopředu naplánovat a zvolit vhodné velikosti.
Zjednodušený postup operace v krocích.
1.Předoperační vyšetření psa/feny-ekg,vyšetření krve.Ortopedické vyšetření palpací,rtg kolene v extenzi a flexi.Zhodnocení stavu kloubu,artrozy,periartikulárních změn,volná kloubní tělíska,menisky…. .
2.Předoperační příprava pacienta-premedikace,příprava a desinfekce operačního pole.
3.Operace kolenního kloubu-úvod pacienta do inhalační anestezie,chirurgická desinfekce,zarouškování pacienta.
4.Otevření kolenního kloubu a revize struktur kolene.Odstranění poškozeného vazu,prasklých menisku,srůstů,artrot.změn v kloubu,zejména pod patelou.Zašití kloubního pouzdra s případnou imbrikací fascia lata.
5.Vizualizace mediální plochy tibie s částečným uvolněním měkkých tkání v oblasti řezu tibií.Před řezem však podle speciální šablony provedeme navrtání otvorů do tibie,které budou sloužit k fixaci tahové ploténky/Tension Band Plate/ speciální vidličkou/Fork/.Řez tibií provádíme standartně oscilační pilou .Řez se provádí z 2/3 ventrálních třetin.Umístíme ploténku,zafixujeme vidličkou a dokončíme řez do horní 1/3 tibie.Tím dojde k úplnému oddělení části tibie.Ještě než zafixujeme ploténku do správné polohy,odebíráme kostní štěp.Umístíme klícku/Cage/ do správné pozice a jedním šroubem fixujeme tahovou ploténku.Přišroubujeme klícku dvěma titanovými šrouby a do definitivní polohy zašroubujeme druhý šroub tahové ploténky skrz tibii.Do klícky a mezery vzniklé při operaci posunutím cristy tibie od tibie se vloží získaný kostní štěp.
6.
Rána se standartním způsobem zašije.Za deset dní pacientům vyjímáme kožní stehy.
7.Dalších 6 týdnů je pacientům nakázán klidový režim s omezením pohybu.Také prochází sérií kontrol a kontrolních snímků,abychom mohli zhodnotit průběh hojení .

Fotogalerie jedné z operací TTA u feny hovawarta.

]