Přeskočit na obsah

Ordinace Čelákovice

Vet Goby s.r.o.
MVDr. Jan MECERA
Haškova 16
Čelákovice - Záluží
okr. Praha - Východ
250 88
IČO: 24143235
Ordinační doba
Tel.: +420 326 991 099
GSM: +420 603 493 046

Ordinace Černý Most

Kpt.Stránského 999
Černý Most, Praha 9
198 00
Ordinační doba
Tel.: +420 281 910 491
GSM: +420 603 493 046
VetGoby s.r.o. - veterinární klinika Praha 9 Černý Most - idatabaze.czVeterinární ordinace, veterina, zvěrolékaři - idatabaze.cz

Ruptura předního zkříženého vazu u psů

Ruptura, nebo-li přetržení předního zkříženého vazu-LCC/zkratka ligamentum cruciatum craniale/,patří v ortopedické praxi mezi nejčastější příčiny kulhání na pánevní končetinu u psů. Statisticky nejčastěji postihuje převážně velká a střední plemena,zvířata obézní ,kastrovaná s vyšším rizikem u fen. Názory na příčinu vzniku ruptury zkříženého vazu se v ortopedických kruzích různí.

Tento vaz má za normálních okolností stabilizovat koleno proti nadměrné vnitřní rotaci a bránit poškození při maximální extenzi. Aby mohlo dojít u zdravého vazu k ruptuře, je nutný prudký hyperextenzní pohyb s výraznou rotací. Bylo prokázáno, že zvládne přetížení čtyřnásobné hmotnosti psa, než praskne. Většina autorů se však shoduje na faktu, že primární příčinou všech ruptur LCC jsou degenerativní změny toho vazu. Zejména úbytek fibroblastů a jejich metaplastická změna v chondrocyty a s tím spojené snížení jeho pevnosti. Dochází k protažení vláken vazu, částečnému prasknutí a posléze jeho totálnímu přetržení. Má-li navíc pes dysplazii kyčelních kloubů,nebo strmé postavení tarzálních kloubů, nenechá na sebe ruptura LCC dlouho čekat.

Jak to poznáme.

Pro většinu pacientů je typické okamžité kulhání. Pes postiženou končetinu vyvěšuje, koleno vtáčí dovnitř a jemně se dotýká špičkou prstů země. Koleno může být i citlivé na dotyk a při manipulaci se jeví velmi nestabilní. Značná část majitelů vyčkává s návštěvou veterináře, pes po několika dnech začíná na nohu došlapovat a při vzrušení ji dokonce plně zatěžuje. Kulhání je stále méně zřetelné. Výraznější začne být po delším klidu, nebo po zátěži. V té době je již v kolenním kloubu značný zánět, po fibrotizaci nastupuje tvorba osteofytů, zduření vnitřní části kloubu. Poté nastupuje eroze kloubních částí chrupavek a velmi často vznikne i ruptura s lézí menisku. Protože pes přestává končetinu plně využívat začíná i atrofie stehenních svalů. Pes si často sedá na protilehlé hýždě a na postižené straně nohu mírně natahuje. Veterinář standartně provádí tzv. šuplík /zásuvkový test/, tibiální test, palpuje menisky. Při potvrzení klinických příznaků a a má-li pozitivní nález testů, může tuto diagnostiku rozšířit ještě o rtg vyšetření. Rentgenologické vyšetření je však mnohem podstatnější pro odhad stupně artrotických změn, posouzení zúžení kloubní štěrbiny na vnitřní straně kloubu a vyloučení markantních změn a lézí v menisku. Má-li možnost artroskopického vyšetření, diagnozu může stoprocentně potvrdit i tímto způsobem.

Terapie.

Drtivá většina ruptur LCC se musí řešit chirurgickou cestou. Každý veterinární ortoped používá několik metod stabilizace kolenního kloubu. Je popsáno mnoho technik, jak intrakapsulárního, tak i extrakapsulárního způsobu stabilizace. Na naší klinice používáme zejména metodu extrakapsulární stabilizace za využití technik a nástrojů firmy Securos. Druhou nejpoužívanější metodou je stabilizace pomocí kolenní kotev, ukotvených tzv. izometrických bodech.U zvířat těžších metodu TTA. Je-li potřeba ještě koleno více zesílit, doplńujeme tyto postupy o imbrikaci fascia lata horizontálními matracovými stehy. Velkou výhodou těchto technik je velice rychlá stabilizace kolene bez výraznějšího poškození tkání. Vysoká pevnost v tahu a rotaci kolene. Rychlá rekonvalescence a návrat pohybových aktivit zvířete . Minimalizace rizik spojených s anestezií a tím i nižší cena za výsledný chirurgický zákrok.
Prognoza.

Úspěšnost zvládnutí a vyléčení prasklých kolenních vazů závisí zejména na včasnosti návštěvy veterinárního lékaře. Stupni postižení kolenního kloubu v době plánované operace. Charakter a stupeń artrosy. Přítomnost poškození menisků. Zdravotní stav pacienta, jeho stáří a kondice. Schopnost majitele spolupracovat a zajistit zvířeti minimálně šestitýdenní pooperační péči. Na závěr je však třeba připomenout i fakt, že odkládání operačního zákroku léčením kulhání injekcemi steroidních a nesteroidních preparátů neodstraní příčinu, ale jen zastírá příznaky problému. Navíc dochází k přetížení původně nepostižené končetiny, jež může logicky vyústit v rupturu LCC i na této končetině.

koleno-masa-1   Koleno Máša

koleno-masa-1    Koleno Máša – Artroza

koleno-masa-1    Koleno Máša – Ruptura LCC

koleno-masa-1    Náhrada Fa.Securos kolenního vazu

koleno-masa-1    Pinzetou držený prasklý vaz

koleno-masa-1    Pinzetou držený prasklý vaz

koleno-masa-1    Poškozené later.epikondyly při LCC

Napsat komentář